۱۳۸۹ تیر ۱۲, شنبه

بی تو بوده نتوانم ! Can’t live without you 
Can’t live without you!
Let’s share what everyone want to write or tell a prose, poem & literary on this photo?!!!
بیایید احساسات بی نهایت زیبایی مان را در رابطه با این عکس در قالب طرح ادبی، شعر، و نثر زیبا به یادگار بمانیم
منتظر ام بهترین باشد
عکس از رضا ساحل

نیلوفر نادری

بزرگ شدی
واز دستان خویش افتادی
چقدر چشم هایت شکسته است
وگل های نیلوفری که طعمه ی مرداب شده
وتو که دست به دامان درخت پیری شدی
که سالهاست زیارتگاه کلاغ های مرده است
آرام راه برو
نیلوفر سپید من
مبادا خواب کسی در شهر به هم بخورد
مبادا پدر بفهمد
که تو از گوشوار های کودکی ات بزرگ تر شدی
مبادا ...
سنگینی ات را روی دوش های من بگذار
ودیگر نخند
نخندبه ترک دیوار
نخند به بوی تنباکو
که از دست های مردت بلند می شود
نخند نیلوفر من
به سیاهی این شب طولانی
بیرون از وسعت چشم هایت
باران می بارد
وکسی گل های نیلوفر را خاک می کند

نرگس صابری
۰۶ ژوئیهٔ, ۲۰۱۰
حذف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blogger  These photographs to understand why the saying is that the photo is worth a thousand words. I love your photos. See you do Teuvo images www.ttvehkalahti.blogspot.com blog and leave your comments there. Teuvo Vehkalahti Suomi Finland

Teuvo Vehkalahti
۱۱ سپتامبر, ۲۰۱۰
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ناشناس 
-هی! می خواهم عکسم را برایت بدهم!
-نه نه! عکس تو در جیبک قلب من است! مبادا دشمنان عشق ببینند و عکس دیگری را، به زور به جیبک قلبم بگذارند.

 علی شاه ظریفی
۰۱ مهٔ, ۲۰۱۱4 comments:

نرگس صابری گفت...

نیلوفر نادری

بزرگ شدی
واز دستان خویش افتادی
چقدر چشم هایت شکسته است
وگل های نیلوفری که طعمه ی مرداب شده
وتو که دست به دامان درخت پیری شدی
که سالهاست زیارتگاه کلاغ های مرده است
آرام راه برو
نیلوفر سپید من
مبادا خواب کسی در شهر به هم بخورد
مبادا پدر بفهمد
که تو از گوشوار های کودکی ات بزرگ تر شدی
مبادا ...
سنگینی ات را روی دوش های من بگذار
ودیگر نخند
نخندبه ترک دیوار
نخند به بوی تنباکو
که از دست های مردت بلند می شود
نخند نیلوفر من
به سیاهی این شب طولانی
بیرون از وسعت چشم هایت
باران می بارد
وکسی گل های نیلوفر را خاک می کند

نرگس صابری

Teuvo Vehkalahti گفت...

These photographs to understand why the saying is that the photo is worth a thousand words. I love your photos. See you do Teuvo images www.ttvehkalahti.blogspot.com blog and leave your comments there. Teuvo Vehkalahti Suomi Finland

علی شاه ظریفی گفت...

-هی! می خواهم عکسم را برایت بدهم!
-نه نه! عکس تو در جیبک قلب من است! مبادا دشمنان عشق ببینند و عکس دیگری را، به زور به جیبک قلبم بگذارند.

International Directory Blogspot گفت...

Hello! After visiting your blog, I invite you to join us in the "International Directory Blogspot"
For this is the very simple, just follow our blog, enter your Country, your blog url, and you will automatically integrate into the Country list.
We are fortunate to be on the Blogspot platform that offers the opportunity to speak to the world to share with us the different passions, fashion, paintings, artwork, photos, poems and so be able to find in other countries people with similar passions.
I think this community could also interest you.
We ask that you follow the blog "Directory"
Follow our blog gives you twice as many possibilities of visits to your blog! Thank you for your understanding
Please follow our blog is very appreciate
Have a great day with the hope that you follow our blog "Directory".
After your approval to join us, you will receive your badge
Regards
Chris
I follow your blog, I hope you'll like
To find out, click on the link below:
http://world-directory-sweetmelody.blogspot.com/