۱۳۸۹ تیر ۱۲, شنبه

بی تو بوده نتوانم ! Can’t live without you 
Can’t live without you!
Let’s share what everyone want to write or tell a prose, poem & literary on this photo?!!!
بیایید احساسات بی نهایت زیبایی مان را در رابطه با این عکس در قالب طرح ادبی، شعر، و نثر زیبا به یادگار بمانیم
منتظر ام بهترین باشد
عکس از رضا ساحل

نیلوفر نادری

بزرگ شدی
واز دستان خویش افتادی
چقدر چشم هایت شکسته است
وگل های نیلوفری که طعمه ی مرداب شده
وتو که دست به دامان درخت پیری شدی
که سالهاست زیارتگاه کلاغ های مرده است
آرام راه برو
نیلوفر سپید من
مبادا خواب کسی در شهر به هم بخورد
مبادا پدر بفهمد
که تو از گوشوار های کودکی ات بزرگ تر شدی
مبادا ...
سنگینی ات را روی دوش های من بگذار
ودیگر نخند
نخندبه ترک دیوار
نخند به بوی تنباکو
که از دست های مردت بلند می شود
نخند نیلوفر من
به سیاهی این شب طولانی
بیرون از وسعت چشم هایت
باران می بارد
وکسی گل های نیلوفر را خاک می کند

نرگس صابری
۰۶ ژوئیهٔ, ۲۰۱۰
حذف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blogger  These photographs to understand why the saying is that the photo is worth a thousand words. I love your photos. See you do Teuvo images www.ttvehkalahti.blogspot.com blog and leave your comments there. Teuvo Vehkalahti Suomi Finland

Teuvo Vehkalahti
۱۱ سپتامبر, ۲۰۱۰
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ناشناس 
-هی! می خواهم عکسم را برایت بدهم!
-نه نه! عکس تو در جیبک قلب من است! مبادا دشمنان عشق ببینند و عکس دیگری را، به زور به جیبک قلبم بگذارند.

 علی شاه ظریفی
۰۱ مهٔ, ۲۰۱۱